Ekspedycja

Kilka miesięcy przygotowań. Wszystko zachowane w ścisłej tajemnicy, aby ochronić znalezisko przed zniszczeniem i kradzieżą. 2 tygodnie ciężkiej pracy na morzu. Zmienne i niekorzystne warunki pogodowe.  Tylko dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu wszystkich uczestników Wiatrem Gnane udało się pomyślnie zrealizować projekt.